Львівська політехніка проводить набір на підготовчі курси

Правила прийому

Провадження освітньої діяльності у Національному університеті «Львівська політехніка» здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України серія АЕ № 636468 від 10.06.2015 р. та Акту узгодження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за ступенями (освітньо-кваліфікаційними рівнями) молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра та ліцензованого обсягу Національного університету «Львівська політехніка», затвердженого МОН України 30.06.2016 р., наказу МОН України № 1156л від 31.05.2016р. та наказу МОН України № 1499л від 25.11.2016р. (далі – Наказів).
Правила прийому розроблені Приймальною комісією та затверджені Вченою радою Національного університету «Львівська політехніка» відповідно до законодавства України та Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2017 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2016 року № 1236 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 23 листопада 2016 року за номером №1515/29645.

Приєднані файлиРозмір
Правила прийому на навчання до Львівської політехніки у 2017 році938.09 KB
Додаток 1. Перелік освітніх ступенів та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання715.94 KB
Додаток 1. (ІППТ) Перелік освітніх ступенів та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання 347.71 KB
Додаток 2. Перелік постанов Кабінету Міністрів України щодо напрямів128.43 KB
Додаток 3. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший або другий (третій) курс1.24 MB
Додаток 3. (ІППТ) Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший або другий (третій) курс402.94 KB
Додаток 4. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання за ОКР спеціаліст, магістр1.47 MB
Додаток 4. (ІППТ) Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання за ОКР спеціаліст, магіст354.74 KB
Додаток 5. Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти 421.17 KB
Додаток 5. (ІППТ) Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти 254.33 KB
Додаток 6.Правила прийому до аспірантури та докторантури Національного університету «Львівська політехніка» у 2017 роц347.07 KB
Додаток 7. Перелік спеціальностей, щодо яких застосовуються пункти щодо яких застосовуються пункти 3.2, 6.4, 11,3 Правил192.21 KB
Додаток 8. Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до Університету у 2017 році180.32 KB
Додаток 9. Таблиця переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою155.13 KB
Додаток 10. Правила прийому та зарахування на навчання осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України207.77 KB
Додаток 11. Зміни та доповнення до Правил прийому 376.73 KB
Додаток 12. Зміни та доповнення до Правил прийому 421.12 KB
Оновлено 2 дн 15 год тому