Львівська політехніка проводить набір на підготовчі курси

Правила прийому

Провадження освітньої діяльності у Національному університеті «Львівська політехніка» здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України серія АЕ № 636468 від 10.06.2015 р. та Акту узгодження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за ступенями (освітньо-кваліфікаційними рівнями) молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра та ліцензованого обсягу Національного університету «Львівська політехніка», затвердженого МОН України 30.06.2016 р., наказу МОН України № 1156л від 31.05.2016р. та наказу МОН України № 1499л від 25.11.2016р. (далі – Наказів).
Правила прийому розроблені Приймальною комісією та затверджені Вченою радою Національного університету «Львівська політехніка» відповідно до законодавства України та Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2017 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2016 року № 1236 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 23 листопада 2016 року за номером №1515/29645.

Оновлено 4 тижн 4 год тому