Підготовка до вступу та ЗНО

Гуртки Малої технічної академії

 

Правила прийому

Правила прийому на навчання до Національного університету «Львівська політехніка» у 2019 році;

Додаток 1 Перелік освітніх ступенів та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліц. обсяги, терміни навчання;

Додаток 1 (ІППТ) Перелік освітніх ступенів та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання;

Додаток 2 Перелік наказів Міністерства освіти і науки України, якими визначаються предметні спеціальності та спеціалізації окремих спеціальностей, за якими здійснюються формування та розміщення державного замовлення;

Додаток 3 Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітній ступінь молодшого бакалавра, освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітнього ступеню бакалавра;

Додаток 3 (ІППТ) Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітній ступінь молодшого бакалавра, освітньокваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітнього ступеню бакалавра; 

Додаток 4 Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) бакалавра, для здобуття освітнього ступеню магістра;

Додаток 4 (ІППТ) Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) бакалавра, для здобуття освітнього ступеню магістра;

Додаток 5. Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти;

Додаток 5 (ІППТ) Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних іспитів, творчих конкурсів);

Додаток 6. Правила прийому до аспірантури Національного університету «Львівська політехніка» у 2019 році

Додаток 6.1 Правила прийому до докторантури Національного університету «Львівська політехніка» у 2019 р.

Додаток 7 Перелік спеціальностей, яким надається особлива підтримка;

Додаток 8 Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до закладів вищої освіти України в 2019 році;

Додаток 10 Правила прийому та зарахування на навчання до Національного університету «Львівська політехніка» осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України (АР Крим);

Додаток 10.1 Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних іспитів, творчих конкурсів) та державних підсумкових атестацій (ДПА);

Додаток 11 Зміни та доповнення до Правил прийому;

Додаток 12 Зміни та доповнення до Правил прийому;

Додаток 13 Зміни та доповнення до Правил прийому.

Оновлено 4 міс 3 тижн тому