Вступ 2019: рейтингові списки
 

Історія кафедри педагогіки та соціального управління

Кафедру розпочала свою історію 1 вересня 1963 року, коли відповідно до наказу Міністра вищої і середньої спеціальної освіти Української РСР від 12 червня 1963 року № 323 "Про організацію кафедр у Львівському політехнічному інституті" було створено кафедру інженерно-педагогічної підготовки. За час свого існування кафедра практично завжди була випусковою — проводила підготовку фахівців зі спецiальностей «iнженеp-педагог-електpик» (1971–1976 рр.), «iнженеp-педагог-будiвельник» (1978–1996 рр.).

У 1996–1998 рр. кафедра проводила фахову підготовку військових юристів Військового відділення Львівської політехніки.

У 1999 р. кафедра ліцензувала спеціальність «Соціальний працівник» згідно з Проектом «Реформування суспільної служби», який фінансувало Канадське Агентство Міжнародного Розвитку (CIDA).

У 2001 р. спеціальність «Соціальна робота» було передано новоствореній кафедрі «Соціологія і соціальна робота» інституту гуманітарних і соціальних наук.

У 2002 р. кафедра ліцензувала нову спеціальність «Управління навчальним закладом» (спеціальність "Менеджмент" спеціалізації «Управління навчальним закладом»), за якою сьогодні готують магістрів для потреб системи освіти України.

Крім того, з 2010 р кафедра розпочала підготовку бакалаврів за спеціальністю «Журналістика» (зараз випусковою за цією спеціальністю є кафедра журналістики інституту права та психології), а з 2011 р. — за спеціальністю «Практична психологія», яка ліцензована (зараз випусковою за цією спеціальністю є кафедра теоретичної та практичної психології інституту права та психології).

У 2011 р. кафедра психології, педагогіки та соціального управління (ППСУ) увійшла до складу Інституту права та психології.

У 2015 році кафедру перейменували на кафедру педагогіки та соціального управління (ПСУ) Сьогодні кафедра нараховує 23 працівника професорсько-викладацького складу. З 2015 року завідувачем кафедри є д-р пед. наук, доц. Козловський Юрій Михайлович. Рішенням Вченої ради Львівської політехніки кафедра з 2016р. починає готувати викладачів для галузі професійної освіти, надаючи освітні послуги студентам інженерно-технічних, економічних та гуманітарних спеціальностей Львівської політехніки з присвоєнням професійної кваліфікації викладач (за фахом).

З 2016 р. кафедра ліцензувала і розпочала підготовку бакалаврів за спеціальністю «Професійна освіта (спеціалізації: Комп'ютерні технології, Харчові технології, Машинобудування, Будівництво) та підготовку магістрів за спеціальністю "Освітні, педагогічні науки" (викладач дистанційного навчання, викладач (за фахом).

Кафедра здійснює підготовку аспірантів за спеціальностями 011 «Освітні, педагогічні науки» та 015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)».

Оновлено 1 міс 4 тижн тому