Підготовка до вступу та ЗНО

Гуртки Малої технічної академії

 

Освітній процес кафедри

Освітній процес на кафедрі забезпечує високий рівень підготовки здобувачів освітив та формування їх професійної компетентності, творчих, комунікативних, інтелектуально та психологічно готових до прийняття нестандартних рішень та раціональної організації своє діяльності  та колективу. Викладачі кафедри читають педагогічні дисципліни бакалаврам, магістрам, аспірантам та професорсько-викладацькому складу  Львівської політехніки.
 

АСПІРАНТУРА

Кафедра здійснює підготовку за освітньо-науковою програмою підготовки доктора філософії за спеціальностями:

011 "Освітні, педагогічні науки"
Термін навчання:
 4 роки
Передумови: на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр»
Форми навчання: денна та заочна
Вступники проходять вступне випробування згідно правил прийому до аспірантури Національного університету "Львівська політехніка"
Після закінчення присвоюється кваліфікація: доктор філософії з освітніх, педагогічних наук
Здобуття ступеня доктора філософії здійснюється за очною та заочною формами навчання в межах ліцензованого обсягу відповідно до отриманих ліцензій
 

015 "Професійна освіта (за спеціалізаціями)"
Термін навчання:
 4 роки
Передумови: на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр»
Форми навчання: денна та заочна
Вступники проходять вступне випробування згідно правил прийому до аспірантури Національного університету "Львівська політехніка"
Після закінчення присвоюється кваліфікація: доктор філософії з професійної освіти (за спеціалізаціями)
Здобуття ступеня доктора філософії здійснюється за очною та заочною формами навчання в межах ліцензованого обсягу відповідно до отриманих ліцензій

 

МАГІСТРАТУРА

Спеціальність 011 «Освітні, педагогічні науки»
ВИКЛАДАЧ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ, ВИКЛАДАЧ (за фахом): інформатика, математика, фізика, хімія, іноземна мова, право, економіка, загальнотехнічні дисципліни.​

Навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістра
Підготовка здійснюється за фахом:
інформатика, математика, фізика, хімія, іноземні мови, право, економіка, загальнотехнічні дисципліни.
Термін навчання: 1,5 роки
Передумови: на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»
Форми навчання: денна та заочна
Студенти здобувають теоретичні і практичні знання, уміння та навички у галузі педагогіки та дистанційного навчання з подальшою можливістю працевлаштування у загальноосвітніх навчальних закладах, навчальних закладах системи професійно-технічної освіти, навчальних закладах післядипломної освіти, вищих навчальних закладах.
Вступники проходять фахове вступне тестування: Допуск до вступного тестування бакалаврів (спеціалістів, магістрів), які навчалися за іншими спеціальностями відбувається за результатами додаткового вступного випробовування у формі співбесіди.
Після закінчення присвоюється кваліфікації: магістр з освітніх, педагогічних наук, викладач дистанційного навчання, викладач  (за фахом)
Навчання на бюджетній і комерційній основі.
Початок приймання заяв та документів:
- 02 липня  2018 р. - Денна та заочна  ф.навч.
- 13 серпня  2018 р.- Денна та заочна  ф.навч. (додатковий набір)

Спеціальність 073 «Менеджмент» Спеціалізація «УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ» ВИКЛАДАЧ»
Навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістра
Термін навчання: 1,5 роки
Передумови: на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»
Форми навчання: денна та заочна
Магістри отримають компетенції використання інноваційних педагогічних технологій, розв’язання актуальних проблем управління освітніми установами й фінансово-господарською діяльністю навчальних закладів, численні завдання управління організаціями та персоналом.
Де і ким зможе працювати магістр-випусник:

 • керівники підприємств, установ та організацій (навчального закладу);
 • керівники малих підприємств без апарату управління;
 • менеджери (управителі) підприємств, установ, організацій та їх підрозділів;
 • викладачі;
 • асистенти;
 • інспектори навчальних закладів.

Вступники проходять фахове вступне тестування: Допуск до вступного тестування бакалаврів (спеціалістів, магістрів), які навчалися за іншими спеціальностями відбувається за результатами додаткового вступного випробовування у формі співбесіди.
Після закінчення присвоюється кваліфікація:магістр зі спеціальності «Менеджмент» спеціалізації «Управління навчальним закладом», керівник підприємства, установи та організації (у сфері освіти та виробничого навчання), викладач.
Навчання на бюджетній і комерційній основі.
Початок приймання заяв та документів:
- 02 липня  2018 р. - Денна та заочна  ф.навч.
- 13 серпня  2018 р.- Денна та заочна  ф.навч. (додатковий набір)

БАКАЛАВРАТ

Спеціальність 015 «Професійна освіта», спеціалізації:

 • Машинобудування (Викладач у галузі машинобудування) 
 • Харчові технології (Викладач у галузі харчових технологій) 
 • Комп’ютерні технології (Викладач у галузі комп'ютерних технологій) 
 • Будівництво (Викладач будівельних дисциплін)

Навчання за освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра
Термін навчання: 4 роки Передумови: на основі повної середньої загальної освіти
Термін навчання: 3 роки Передумови: на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст»
Форми навчання: денна та заочна
Випускники за фахом «Професійна освіта (за спеціалізаціями), як спеціалісти можуть працювати на таких посадах:

 • викладач професійно-технічних навчальних закладів та коледжів за фахом,
 • викладач практичного, виробничого, профільного навчання,
 • інструктор,
 • вихователь професійно-технічного навчального закладу,
 • майстер навчального центру,
 • технолог-наставник,
 • завідувач навчальною лабораторією.

Зарахування відбувається за:

 • результатами ЗНО (на основі повної середньої загальної освіти) •
  • Комп'ютерні технології (математика, українська мова та література , фізика або іноземна мова) 
  • Харчові технології (математика, українська мова та література, хімія або біологія )
  • Будівництво (математика, українська мова та література, фізика або іноземна мова )
  • Машинобудування (математика, українська мова та література , фізика або іноземна мова)
 • результатами фахового випробування (на основі ОКР «Молодший спеціаліст»)

Після закінчення присвоюється кваліфікація бакалавр з професійної освіти (за спеціалізацією), викладач
Навчання на бюджетній і комерційній основі: 

 • на основі повної середньої загальної освіти (4 роки)
  • денна - 7 600 грн
  • заочна - 5 900 грн
 • на основі ОКР «Молодший спеціаліст» (3 роки)
  • денна - 8 000 грн
  • заочна - 6 100 грн

 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

навчання за професійною програмою підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів України «Професійний розвиток викладача вищого навчального закладу»
Програма включає такі напрями:

 • інформаційно-комунікаційні технології в освіті; 
 • юридично-правові аспекти діяльності науково-педагогічних працівників ВНЗ; 
 • психолого-педагогічні основи діяльності науково-педагогічних працівників ВНЗ;
 • педагогічна майстерність викладача ВНЗ;
 • організаційно-методичні  аспекти діяльності керівника вищого навчального закладу. 

Обсяг: 150 годин
Термін навчання: листопад-червень 2017/2018 н. р.
Форма навчання: денна
Умови прийому: Слухачі подають такі документи

 • заява ( для слухачів-замовників);
 • скерування ВНЗ;
 • копія документа про вищу освіту;
 • дані паспорта та ідентифікаційного коду;
 • угода про освітні послуги

По завершенню навчання слухачам видається свідоцтво про підвищення кваліфікації науково-педагогічного працівника ВНЗ

Оновлено 1 міс 1 день тому