Регіональний центр підвищення кваліфікації спеціалістів у сфері управління житловим фондом

На виконання спільного наказу Міністерства освіти і науки України та Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 12 січня 2012 року № 20/13 «Про заходи щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців для житлово-комунального господарства», 17 вересня 2013 року у Національному університеті «Львівська політехніка» було створено Регіональний центр підвищення кваліфікації спеціалістів у сфері управління житловим фондом.

Головною метою Регіонального центру є задоволення потреб працівників підприємств, установ, організацій усіх форм власності, органів державної влади, фізичних осіб у підвищенні кваліфікації.

Регіональному центру надано право проводити підвищення кваліфікації працівників за напрямами підготовки акредитованими у НУ «Львівська політехніка», а також проводити навчання та атестацію працівників установ з питань охорони праці.

З метою своєчасної планової підготовки спеціалістів у сфері житлово-комунальної інфраструктури Регіональним центром організовано курси підвищення кваліфікації для підготовки управителів багатоквартирного будинку та керівного складу підприємств ЖКГ, що надають послуги з управління та утримання житлового комплексу на базі кафедри технології управління ННІ АПО. Адже Закон України № 417-VIII від 14.05.2015 р. «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» з 1 липня 2016 року вводить на місцевий ринок житлово-комунального господарства нового суб'єкта відносин – управителя багатоквартирного будинку. Професію «Менеджер (управитель) багатоквартирного будинку (групи будинків)» було додано у класифікатор професій у 2012 році. Закон України № 417-19 від 14.05.2015 р. «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» визначає, що «управитель багатоквартирного – фізична особа-підприємець або юридична особа – суб'єкт підприємницької діяльності, яка за договором із співвласниками забезпечує належне утримання та ремонт спільного майна багатоквартирного будинку і прибудинкової території та належні умови проживання і задоволення господарсько-побутових потреб».

Залежно від спрямованості та цільової аудиторії навчальних програм розрізняються терміни та змістовне наповнення відповідних навчальних послуг. Підвищення кваліфікації і професійна перепідготовка у Центрі проводяться з відривом (часткового відриву) та без відриву працівників від роботи. Окремі програми передбачають часткове використання дистанційних навчальних технологій. У навчальному процесі використовуються сучасні активні методи навчання: тренінги, ділові ігри, ігрове виробниче проектування, професійно-орієнтовані тести, розбір конкретних ситуацій, семінари з обміну досвідом, стажування, виробнича та наукова практика, консультативна робота тощо. Тривалість відповідних навчальних курсів залежить від обраної форми навчання. Так, проведення короткострокових тематичних курсів розраховано на 16 – 40 академічних год., короткострокового підвищення кваліфікації – від 72 до 100 академічних год., підвищення кваліфікації – від 100 до 150 академічних год.

Програма підвищення кваліфікації, яка запропонована, була розроблена  Міністерством освіти і науки України спільно з Інститутом післядипломної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури та Київською міською організацією роботодавців житлово-комунальної галузі. У програмі враховані усі аспекти роботи майбутнього управителя будинку. Адже відповідно до довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників управитель багатоквартирного будинку має знати: закони та підзаконні нормативно-правові акти з питань надання житлово-комунальних послуг, діяльності виконавців послуг з управління будинком, спорудою або групою будинків, діяльності об'єднань співвласників багатоквартирного будинку; правила й норми технічної експлуатації житлового фонду; основи цивільного, господарського та банківського законодавства; основи бухгалтерського обліку; економіку та організацію виробництва, праці та управління;  правила й норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту. Основи цих знань закладені у відповідних модулях навчальної програми.

Модуль І. Організаційно-правові та економічні аспекти діяльності з управління та утримання житлового комплексу

Модуль ІІ. Техніко-технологічні аспекти безпечної експлуатації та утримання житлового комплексу

Модуль ІІІ. Сучасні стандарти менеджменту та програмні засоби щодо управління та утримання житлового комплексу

Слухачі, які успішно завершили навчання за відповідною програмою отримують свідоцтво про підвищення кваліфікації встановленого взірця, яке надає право займатися відповідною діяльністю.

Адреса: 79013, м. Львів,  вул. Митрополита Андрея, 5, 1 н.к.

Оновлено 8 год 21 хв тому
Оновлено 9 год 59 хв тому
Оновлено 11 год 30 хв тому
Оновлено 12 год 51 хв тому
Оновлено 13 год 54 хв тому