Вступ 2019: рейтингові списки
 

Естери 4-формілпіразол-3-карбонових кислот у синтезі нових функціональних та конденсованих похідних піразолу

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата хімічних наук
Автор: 
Барус Маріанна Маринівна
Науковий керівник / консультанти: 
д.хім.н., проф. Вовк Михайло Володимирович
Спеціальність: 
02.00.03 - органічна хімія
Дата захисту: 
04.03.2016
Статус: 
захищена