Вступ 2018: рейтингові списки

Синтез, хімічні та біологічні властивості конденсованих гетероциклічних похідних хінонів

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата хімічних наук
Автор: 
Думанська Юлія Андріївна
Науковий керівник / консультанти: 
доктор хімічних наук, професор Новіков Володимир Павлович
Спеціальність: 
02.00.03 –органічна хімія
Дата захисту: 
22.05.2017
Статус: 
захищена