Вступ 2018: рейтингові списки

Синтез та дослідження властивостей поліестерів на основі N-похідних глутамінової кислоти та полісахаридів

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата хімічних наук
Автор: 
Нагорняк Михайло Ігорович
Науковий керівник / консультанти: 
доктор хімічних наук, старший науковий співробітник Самарик Володимир Ярославович
Спеціальність: 
02.00.06 - хімія високомолекулярних сполук
Дата захисту: 
22.05.2017
Статус: 
захищена