Синтез псевдополіамінокислот розгалуженої будови та формування водних нанорозмірних дисперсій

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата хімічних наук
Автор: 
Тарас Роман Степанович
Науковий керівник / консультанти: 
д. х. н., с.н.с. Самарик Володимир Ярославович
Спеціальність: 
02.00.06 – хімія високомолекулярних сполук
Дата захисту: 
05.05.2016
Статус: 
захищена