Вступ 2019: рейтингові списки
 

Дедіазоніювання ароматичних бісдіазонієвих солей в умовах реакцій зандмейєра та аніонарилювання

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата хімічних наук
Автор: 
Яцюк Віталій Миколайович
Науковий керівник / консультанти: 
д.х.н. Грищук Богдан Дмитрович
Спеціальність: 
02.00.03 – органічна хімія
Дата захисту: 
05.05.2016
Статус: 
захищена