Запис вебінару «Особливості вступної кампанії 2017 року»

Спеціалізована вчена рада Д 35.052.03

Термін повноважень ради: 
11.07.2016 р. – 11.07.2019 р.
Спеціальності: 
08.00.03 Економіка та управління національним господарством
08.00.04 Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Голова ради: 

д.е.н., проф. Кузьмін Олег Євгенович

Заступники голови: 

д.е.н., проф. Алєксєєв Ігор Валентинович

Вчений секретар: 
к.е.н., доц. Завербний Андрій Степанович
Теми дисертацій Автор Дата захисту
Планування організаційних змін на машинобудівних підприємствах Лісович Т.Ю. 09.10.2017
Витрати на логістично-постачальницьку діяльність підприємств Телішевська О.Б. 09.10.2017
Розвиток процесів забезпечення інвестування підприємств сільськогосподарського машинобудування Вітюк А.В. 06.10.2017
Управління толінговими операціями на підприємствах Коць І.І. 06.10.2017
Стратегічне управління розвитком туризму в Україні Масюк Ю. О. 30.06.2017
Розвиток експортно-імпортної діяльності машинобудівних підприємств Красілич І.О. 30.06.2017
Формування і оцінювання системи управління інноваційною діяльністю підприємства Комарницька Н. М. 05.04.2017
Система управління підприємства в інформаційному суспільстві Новаківський І.І. 05.04.2017
Комерціалізація інноваційної продукції машинобудівних підприємств Косцик Р. С. 05.12.2016
Інвестиційне забезпечення технологічного оновлення машинобудівних підприємств Добрянська М. В. 05.12.2016
Соціально-економічні важелі забезпечення полівекторного розвитку підприємств Дідик А. М. 02.12.2016
Інноваційні технології мотивування персоналу машинобудівних підприємств Бодарецька О. М. 02.12.2016
Формування і використання інтелектуального потенціалу підприємства Холявка Л. Ю. 12.10.2016
Економічне оцінювання та регулювання механізмів залучення інвестицій на підприємство Федорчак О. Є. 12.10.2016
Державно-нормативне управління інвестиційною діяльністю господарських об'єднань Федевич Л. С. 10.10.2016
Розвиток диверсифікації на підприємствах Дрималовська Х. В. 10.10.2016
Розвиток системи управління житловим фондом в Україні Мороз Н. В. 03.10.2016
Етіологічна діагностика експортно-імпортної діяльності підприємств Нагірна М. Я. 03.10.2016
Оцінювання та запобігання управлінських конфліктів у діяльності машинобудівних підприємств Ковальчук Г.Р. 29.04.2016
Економічне оцінювання інноваційності розвитку машинобудівних підприємств Скворцов Д.І. 29.04.2016