Львівська політехніка проводить набір на підготовчі курси

Спеціалізована вчена рада Д 35.052.03

Термін повноважень ради: 
11.07.2016 р. – 11.07.2019 р.
Спеціальності: 
08.00.03 Економіка та управління національним господарством
08.00.04 Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Голова ради: 

д.е.н., проф. Кузьмін Олег Євгенович

Заступники голови: 

д.е.н., проф. Алєксєєв Ігор Валентинович

Вчений секретар: 
к.е.н., доц. Завербний Андрій Степанович
Теми дисертацій Автор Дата захисту
Комерціалізація інноваційної продукції машинобудівних підприємств Косцик Р. С. 05.12.2016
Інвестиційне забезпечення технологічного оновлення машинобудівних підприємств Добрянська М. В. 05.12.2016
Соціально-економічні важелі забезпечення полівекторного розвитку підприємств Дідик А. М. 02.12.2016
Інноваційні технології мотивування персоналу машинобудівних підприємств Бодарецька О. М. 02.12.2016
Економічне оцінювання та регулювання механізмів залучення інвестицій на підприємство Федорчак О. Є. 12.10.2016
Формування і використання інтелектуального потенціалу підприємства Холявка Л. Ю. 12.10.2016
Розвиток диверсифікації на підприємствах Дрималовська Х. В. 10.10.2016
Державно-нормативне управління інвестиційною діяльністю господарських об'єднань Федевич Л. С. 10.10.2016
Розвиток системи управління житловим фондом в Україні Мороз Н. В. 03.10.2016
Етіологічна діагностика експортно-імпортної діяльності підприємств Нагірна М. Я. 03.10.2016
Економічне оцінювання інноваційності розвитку машинобудівних підприємств Скворцов Д.І. 29.04.2016
Оцінювання та запобігання управлінських конфліктів у діяльності машинобудівних підприємств Ковальчук Г.Р. 29.04.2016
Зовнішнє залучення коштів на машинобудівні підприємства Задерецька Р.І. 08.04.2016
Формування і реалізація стратегій інвестування машинобудівних підприємств Паук О.Є. 08.04.2016
Державне управління інститутами спільного інвестування в національному господарстві Шпакович І.Р. 06.04.2016
Формування та використання інвестиційних портфелів підприємства Саталкіна Л.О. 06.04.2016
Розвиток системи залучення прямих іноземних інвестицій на підприємства Бирка М.І. 28.03.2016
Інноваційне відтворення основних засобів на підприємствах Анісімова М.В. 28.03.2016
Маркетингове забезпечення конкурентоспроможності продукції автомобілебудівних підприємств Том’юк О.Я. 11.03.2016
Управління поведінкою персоналу підприємства на засадах корпоративної культури кандидата економічних наук Космина Ю.М. 11.03.2016