Вступ 2018: рейтингові списки

Спеціалізована вчена рада Д 35.052.03

Термін повноважень ради: 
11.07.2016 р. – 11.07.2019 р.
Спеціальності: 
08.00.03 Економіка та управління національним господарством
08.00.04 Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Голова ради: 

д.е.н., проф. Кузьмін Олег Євгенович

Заступники голови: 

д.е.н., проф. Алєксєєв Ігор Валентинович

Вчений секретар: 
к.е.н., доц. Завербний Андрій Степанович
Теми дисертацій Автор Дата захисту
Розвиток контролінгової діяльності машинобудівних підприємств Лемішовський В.І. 13.09.2018
Трансфер технологій у системі стратегічного розвитку університетів Мрихіна О.Б. 13.09.2018
Контролінг інноваційної діяльності машинобудівних підприємств Панас Я.В. 03.07.2018
Моніторинг економічних показників результативності машинобудівного підприємства Рябкова О.В. 03.07.2018
Вибір та економічне оцінювання стратегії конкуренції промислових підприємств в умовах іноземного інвестування Баглай І.Є 02.07.2018
Формування, реалізація та оцінювання ефективності програми інноваційного розвитку підприємства Бойчук А.Б. 02.07.2018
Соціально-економічний розвиток туристичної інфраструктури Кошова Б.Р. 27.06.2018
Економічне оцінювання та регулювання інтелектуального капіталу машинобудівних підприємств Прокопенко І.В. 27.06.2018
Інформаційне забезпечення розробляння та реалізації інноваційних проектів Бабінська С.Я. 30.05.2018
Діагностування консалтингових проектів для машинобудівних підприємств Бортнікова М.Г. 30.05.2018
Економічне оцінювання та формування кон'юнктури ринку автомобілебудівної продукції Терлецька В.О. 30.03.2018
Інтелектуалізація систем менеджменту промислових підприємств Ситник Й. С. 30.03.2018
Економіко-екологічне управління сталим розвитком підприємств залізничного транспорту Двуліт З.П. 29.03.2018
Формування асинхронних дискретних систем бізнес-процесів підприємств Базилевич П.Р. 29.03.2018
Формування системи виявлення та уникнення втрат операційної діяльності енергопостачальних підприємств Бохонко І.В. 06.12.2017
Розвиток партнерських відносин підприємств з вищими навчальними закладами Щербата Т.С. 06.12.2017
Диверсифікація товаропотоків підприємств в зовнішньоекономічній діяльності Коваленко К.С. 04.12.2017
Формування та розвиток системи адміністрування на підприємстві Вішка І.С. 01.12.2017
Виявлення та оцінювання ризиків і загроз як чинників антикризового управління машинобудівним підприємством Масюк В.М. 01.12.2017
Інформаційне забезпечення інноваційної діяльності виробничо-господарських об'єднань Біленська Я.Р. 30.10.2017