Підготовчі курси (за програмою ЗНО)
Всеукраїнська олімпіада  Львівської політехніки
 

Спеціалізована вчена рада Д 35.052.03

Термін повноважень ради: 
11.07.2016 р. – 11.07.2019 р.
Спеціальності: 
08.00.03 Економіка та управління національним господарством
08.00.04 Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Голова ради: 

д.е.н., проф. Кузьмін Олег Євгенович

Заступники голови: 

д.е.н., проф. Алєксєєв Ігор Валентинович

Вчений секретар: 
к.е.н., доц. Завербний Андрій Степанович
Теми дисертацій Автор Дата захисту
Системи адміністрування в управлінні підприємствами з урахуванням євроінтеграцій- них процесів Овчарук В.В. 06.05.2019
Оцінювання та державне регулювання систем краудфандингу в національній економіці Уголькова О.З. 06.05.2019
Інвестиційна стратегія як елемент антикризового управління підприємством Блинда Ю.О. 27.03.2019
Стратегія розвитку підприємств в ланцюгу створення складно-технічних систем Савченко Ю.Т. 27.03.2019
Дифузія результатів інноваційної діяльності машинобудівних підприємств Ванькович Л.Я. 20.02.2019
Економічне оцінювання та управління інформаційною діяльністю підприємств Шпак Ю.Н. 20.02.2019
Комерціалізація високотехнологічної продукції промислових підприємств Мирощенко Н.Ю. 10.12.2018
Модернізація основних засобів підприємств в умовах інвестиційного розвитку Стельмах Х.П. 10.12.2018
Економічне оцінювання та побудова органів управління персоналом підприємств Тарнавський М.І. 07.12.2018
Регулювання виробничо-господарської діяльності підприємств Лакіза В.В. 07.12.2018
Економічне оцінювання та державне управління розвитком промислового потенціалу Станасюк Н.С. 30.11.2018
Економічне оцінювання та обґрунтування інжинірингових проектів машинобудівних підприємств Кащишин В.М. 30.11.2018
Методи та інструменти податкового планування в системі менеджменту підприємства Оліховський В.Я. 23.11.2018
Гармонійний розвиток та державне регулювання діяльності вищих навчальних закладів України Яструбський М.Я. 23.11.2018
Економічне оцінювання відновлення авіаційної техніки авіаремонтними підприємствами Калиновський А.О. 31.10.2018
Формування та використання систем стрес-менеджменту на підприємствах Гончар М.Ф. 31.10.2018
Розвиток контролінгової діяльності машинобудівних підприємств Лемішовський В.І. 13.09.2018
Трансфер технологій у системі стратегічного розвитку університетів Мрихіна О.Б. 13.09.2018
Контролінг інноваційної діяльності машинобудівних підприємств Панас Я.В. 03.07.2018
Моніторинг економічних показників результативності машинобудівного підприємства Рябкова О.В. 03.07.2018