Вступ 2019: рейтингові списки
 

Економічне оцінювання та регулювання механізмів залучення інвестицій на підприємство

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата економічних наук
Автор: 
Федорчак Олексій Євстахійович
Науковий керівник / консультанти: 
доктор економічних наук, професор Георгіаді Неллі Георгіївна
Спеціальність: 
08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Дата захисту: 
12.10.2016
Статус: 
захищена