Запис вебінару «Особливості вступної кампанії 2017 року»

Інноваційні технології мотивування персоналу машинобудівних підприємств

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата економічних наук
Автор: 
Бодарецька Ольга Миколаївна
Науковий керівник / консультанти: 
доктор економічних наук, професор Мельник Ольга Григорівна
Спеціальність: 
08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Дата захисту: 
02.12.2016
Статус: 
захищена