Підготовчі курси (за програмою ЗНО)
Всеукраїнська олімпіада  Львівської політехніки
 

Інформаційне забезпечення розробляння та реалізації інноваційних проектів

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата економічних наук
Автор: 
Бабінська Соломія Ярославівна
Науковий керівник / консультанти: 
к.е.н., проф. Загородній Анатолій Григорович
Спеціальність: 
08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Дата захисту: 
30.05.2018
Статус: 
захищена