Вступ 2018: рейтингові списки

Інформаційне забезпечення інноваційної діяльності виробничо-господарських об'єднань

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата економічних наук
Автор: 
Біленська Ярина Романівна
Науковий керівник / консультанти: 
д.е.н., проф. Бондарчук Марія Костянтинівна
Спеціальність: 
08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Дата захисту: 
30.10.2017
Статус: 
захищена