Вступ 2019: рейтингові списки
 

Формування, реалізація та оцінювання ефективності програми інноваційного розвитку підприємства

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата економічних наук
Автор: 
Бойчук Андрій Богданович
Науковий керівник / консультанти: 
к.е.н., проф. Загородній Анатолій Григорович
Спеціальність: 
08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Дата захисту: 
02.07.2018
Статус: 
захищена