Формування асинхронних дискретних систем бізнес-процесів підприємств

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата економічних наук
Автор: 
Базилевич Петро Романович
Науковий керівник / консультанти: 
д.е.н., проф. Кузьмін Олег Євгенович
Спеціальність: 
08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Дата захисту: 
29.03.2018
Статус: 
захищена