Вступ 2019: рейтингові списки
 

Економічне оцінювання та обґрунтування інжинірингових проектів машинобудівних підприємств

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата економічних наук
Автор: 
Кащишин Василь Мирославович
Науковий керівник / консультанти: 
д.е.н., проф. Кузьмін Олег Євгенович
Спеціальність: 
08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Дата захисту: 
30.11.2018
Статус: 
захищена