Розвиток експортно-імпортної діяльності машинобудівних підприємств

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата економічних наук
Автор: 
Красілич Ірина Олегівна
Науковий керівник / консультанти: 
доктор економічних наук, професор Штангрет Андрій Михайлович
Спеціальність: 
08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Дата захисту: 
30.06.2017
Статус: 
захищена