Підготовчі курси (за програмою ЗНО)
Всеукраїнська олімпіада  Львівської політехніки
 

Розвиток контролінгової діяльності машинобудівних підприємств

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата економічних наук
Автор: 
Лемішовський Василь Іванович
Науковий керівник / консультанти: 
к.е.н., доц. Босак Андрій Остапович
Спеціальність: 
08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Дата захисту: 
13.09.2018
Статус: 
захищена