Стратегічне управління розвитком туризму в Україні

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата економічних наук
Автор: 
Масюк Юлія Олегівна
Науковий керівник / консультанти: 
кандидат економічних наук, доцент Грищук Анна Михайлівна
Спеціальність: 
08.00.03 – економіка та управління національним господарством
Дата захисту: 
30.06.2017
Статус: 
захищена