Вступ 2019: рейтингові списки
 

Етіологічна діагностика експортно-імпортної діяльності підприємств

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата економічних наук
Автор: 
Нагірна Мар’яна Ярославівна
Науковий керівник / консультанти: 
доктор економічних наук, професор Мельник Ольга Григорівна
Спеціальність: 
08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Дата захисту: 
03.10.2016
Статус: 
захищена