Формування і реалізація стратегій інвестування машинобудівних підприємств

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата економічних наук
Автор: 
Паук Оксана Євгеніївна
Науковий керівник / консультанти: 
к.е.н., проф. Козик Василь Васильович
Спеціальність: 
08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Дата захисту: 
08.04.2016
Статус: 
захищена