Вступ 2019: рейтингові списки
 

Економічне оцінювання та регулювання інтелектуального капіталу машинобудівних підприємств

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата економічних наук
Автор: 
Прокопенко Ірина Валеріївна
Науковий керівник / консультанти: 
к.е.н., доц. Босак Андрій Остапович
Спеціальність: 
08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Дата захисту: 
27.06.2018
Статус: 
захищена