Моніторинг економічних показників результативності машинобудівного підприємства

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата економічних наук
Автор: 
Рябкова Ольга Василівна
Науковий керівник / консультанти: 
д.е.н., проф. Яремко Ігор Йосафатович
Спеціальність: 
08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Дата захисту: 
03.07.2018
Статус: 
захищена