Підготовчі курси (за програмою ЗНО)
Всеукраїнська олімпіада  Львівської політехніки
 

Модернізація основних засобів підприємств в умовах інвестиційного розвитку

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата економічних наук
Автор: 
Стельмах Христина Петрівна
Науковий керівник / консультанти: 
д.е.н., проф. Пирог Ольга Володимирівна
Спеціальність: 
08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Дата захисту: 
10.12.2018
Статус: 
захищена