Витрати на логістично-постачальницьку діяльність підприємств

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата економічних наук
Автор: 
Телішевська Ольга Богданівна
Науковий керівник / консультанти: 
д.е.н., проф. Кузьмін О.Є.
Спеціальність: 
08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Дата захисту: 
09.10.2017
Статус: 
захищена