Вступ 2019: рейтингові списки
 

Економічне оцінювання та формування кон'юнктури ринку автомобілебудівної продукції

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата економічних наук
Автор: 
Терлецька Вікторія Олександрівна
Науковий керівник / консультанти: 
д.е.н., проф. Поплавська Жанна Василівна
Спеціальність: 
08.00.03 – економіка та управління національним господарством
Дата захисту: 
30.03.2018
Статус: 
захищена