Вступ 2019: рейтингові списки
 

Гармонійний розвиток та державне регулювання діяльності вищих навчальних закладів України

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
доктора економічних наук
Автор: 
Яструбський Михайло Ярославович
Науковий керівник / консультанти: 
д.е.н., проф. Кузьмін Олег Євгенович
Спеціальність: 
08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Дата захисту: 
23.11.2018
Статус: 
захищена