Зовнішнє залучення коштів на машинобудівні підприємства

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата економічних наук
Автор: 
Задерецька Роксолана Іванівна
Науковий керівник / консультанти: 
д.е.н., проф. Партин Галина Остапівна
Спеціальність: 
08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Дата захисту: 
08.04.2016
Статус: 
захищена