Спеціалізована вчена рада Д 35.052.04

Термін повноважень ради: 
09.03.2016 р. – 09.03.2018 р.
Спеціальності: 
05.11.01 Прилади та методи вимірювання механічних величин
05.11.13 Прилади і методи контролю та визначення складу речовин
05.13.07 Автоматизація процесів керування
05.14.06 Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика
Голова ради: 

д.т.н., проф. Пістун Євген Павлович

Заступники голови: 

д.т.н., проф. Лозинський Орест Юліанович

Вчений секретар: 
к.т.н., доц. Вашкурак Юрій Зіновійович