Вступ 2019: рейтингові списки
 

Автоматизація процесу керування гідродинамічним режимом магістрального нафтопроводу

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата технічних наук
Автор: 
Кріль Сергій Олександрович
Науковий керівник / консультанти: 
д.т.н., проф. Пістун Євген Павлович
Спеціальність: 
05.13.07 - автоматизація процесів керування
Дата захисту: 
27.10.2017
Статус: 
захищена