Підвищення ефективності роботи систем пилоприготування котлів енергоблоків ТЕС при спалюванні непроектних видів палива

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата технічних наук
Автор: 
Мисак Степан Йосифович
Науковий керівник / консультанти: 
д.т.н., проф. Пістун Євген Павлович
Спеціальність: 
05.14.06 – технічна теплофізика промислова теплоенергетика
Дата захисту: 
06.03.2018
Статус: 
захищена