Спеціалізована вчена рада Д 35.052.05

Термін повноважень ради: 
26.06.2017 р. – 31.12.2019 р.
Спеціальності: 
01.05.02 Математичне моделювання та обчислювальні методи (технічні науки)
01.05.03 Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем (технічні науки)
05.13.12 Системи автоматизації проектувальних робіт
10.02.21 Структурна, прикладна і математична лінгвістика (технічні науки)
Голова ради: 

д.т.н., проф. Мандзій Богдан Андрійович

Заступники голови: 

д.т.н., проф. Пасічник Володимир Володимирович,
д.т.н., проф. Федасюк Дмитро Васильович

Вчений секретар: 
д.т.н., проф. Бунь Ростислав Адамович
Теми дисертацій Автор Дата захисту
Інтервальне моделювання процесів у біогазових установках в умовах структурної та параметричної невизначеності Гураль І.В. 07.12.2018
Автоматизація проектування вбудованих систем засобами віддаленої інженерії Гладкова О.М. 07.12.2018
Статистично-орієнтовані методи допускового проектування радіоелектронних пристроїв Шило Г.М. 06.12.2018
Ідентифікація параметрів інтервальних моделей статичних систем методами оптимального планування насичених експериментів Олійник І.С. 02.07.2018
Математичне моделювання систем електронної оптики з урахування симетрії граничних поверхонь Мочурад Л.І. 08.06.2018
Числово-аналітичні моделі процесів масопереносу на базі біортогональних многочленів Собко В.Г. 08.06.2018
Математичне моделювання та чисельний аналіз двофазної фільтрації газу та рідини в пористому середовищі Вавричук П.Г. 17.05.2018
Математичне та програмне забезпечення для дискретно-неперервного стохастичного моделювання відмовостійких програмно-технічних комплексів Волочій С.Б. 17.05.2018
Математичне та програмне забезпечення організації життєвого циклу віртуальних спільнот Трач О.Р. 04.05.2018
Методи та засоби ідентифікації проблемних ситуацій на основі онтологічного підходу Микіч Х.І. 04.05.2018
Математичне та програмне забезпечення інформаційно- технологічного супроводу процесів у галузі туризму Савчук В.В. 16.03.2018
Математичні моделі процесів емісії та стоку вуглекислого газу в лісовому господарстві та при змінах землекористування Густі М.І. 16.03.2018
Методи та засоби екстракції та аналізу слабоструктурованих текстових даних на основі документо-орієнтованого графа Швороб І.Б. 15.03.2018
Математичне моделювання дифузійних процесів в рамках статистики Рені Візнович О.В. 15.03.2018
Математичне моделювання та просторовий аналіз процесів емісії парникових газів від використання палива у промисловості України і Польщі Галущак М. О. 17.05.2017
Математичне та програмне забезпечення інформаційно - технологічного супроводу інклюзивного навчання Шестакевич Т. В. 17.05.2017
Інструментальні засоби автоматизації синтезу інтерфейсів користувача на базі репозиторію інтелектуальних патернів Маркелов О. Е. 12.05.2017
Моделювання методів управління динамічним хаосом та їх практичне застосування Русин В. Б. 12.05.2017
Математичне та програмне забезпечення автоматизованого проектування систем “інтелектуального будинку” Береговський В. В. 11.05.2017
Моделювання та розрахунок оптимальних параметрів роботи підземного сховища газу в системі магістральних трубопроводів Гладун С. В. 11.05.2017