Львівська політехніка проводить набір на підготовчі курси

Спеціалізована вчена рада Д 35.052.05

Термін повноважень ради: 
26.05.2014 р. – 26.05.2017 р.
Спеціальності: 
01.05.02 Математичне моделювання та обчислювальні методи (технічні науки)
01.05.03 Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем (технічні науки)
05.13.12 Системи автоматизації проектувальних робіт
10.02.21 Структурна, прикладна і математична лінгвістика (технічні науки)
Голова ради: 

д.т.н., проф. Мандзій Богдан Андрійович

Заступники голови: 

д.т.н., проф. Пасічник Володимир Володимирович,
д.т.н., проф. Федасюк Дмитро Васильович

Вчений секретар: 
д.т.н., проф. Бунь Ростислав Адамович
Теми дисертацій Автор Дата захисту
Математичні моделі систем з лімітуючими факторами та методи їх ідентифікації Пасічник Р. М. 29.12.2016
Математичне моделювання термопружного стану шаруватих циліндричних тіл за умов складного високотемпературного нагрівання Ракоча І. І. 03.11.2016
Математичне та програмне забезпечення системи виявлення зворотного гортанного нерва Падлецька Н. І. 03.11.2016
Математичні моделі для підвищення ефективності оцінки параметрів неоднорідних середовищ за відомим розподілом розсіяного електромагнітного поля Синявский А.Т. 08.09.2016
Моделювання нелінійно-збурених керованих процесів очищення рідин від багатокомпонентних забруднень Сафоник А. П. 01.07.2016
Математичне моделювання процесів конвективно-дифузійного тепломасоперенесення в пористих та мікропористих середовищах методами теорії збурень Присяжнюк О. В. 01.07.2016
Математичне та програмне забезпечення управління веб-проектами за умов невизначеності Алєксєєва К. А. 27.05.2016
Методи та засоби моделювання петлі Бойда у військових застосуваннях з використанням онтологічного підходу Оборська О.В. 27.05.2016
Вдосконалення методів автоматизованого проектування тепловідвідних елементів радіоелектронних апаратів Огренич Є.В. 19.05.2016
Моделі та методи проектування композиційних матеріалів з врахуванням теплофізичних характеристик Яворський Н.Б. 19.05.2016
Моделювання та забезпечення функціональної придатності статичних систем методами аналізу інтервальних даних Крепич С.Я. 24.03.2016
Ідентифікація інтервальних моделей об’єктів з розподіленими параметрами на основі поведінкових моделей бджолиної колонії Порплиця Н.П. 24.03.2016
Методи та засоби аналізу надійності функціонування програмного забезпечення з урахуванням етапів життєвого циклу Яковина В.С. 11.03.2016
Математичне моделювання дифузійних потоків у двофазних стохастично неоднорідних шаруватих структурах Давидок А.Є. 10.03.2016
Математичне моделювання неізотермічного вологоперенесення та в’язко-пружного деформування у середовищах з фрактальною структурою Шиманський В.М. 10.03.2016
Система комп’ютерного перекладу української жестової мови з використанням граматично доповненої онтології Лозинська О.В. 10.02.2016