Ідентифікація інтервальних моделей об’єктів з розподіленими параметрами на основі поведінкових моделей бджолиної колонії

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата технічних наук
Автор: 
Порплиця Наталія Петрівна
Науковий керівник / консультанти: 
д.т.н., проф. Дивак Микола Петрович
Спеціальність: 
01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи
Дата захисту: 
24.03.2016
Статус: 
захищена