Підготовка до вступу та ЗНО

Гуртки Малої технічної академії

 

Математичне моделювання процесів конвективно-дифузійного тепломасоперенесення в пористих та мікропористих середовищах методами теорії збурень

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата технічних наук
Автор: 
Присяжнюк Олена Вікторівна
Науковий керівник / консультанти: 
д. т. н., проф. Бомба Андрій Ярославович
Спеціальність: 
01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи
Дата захисту: 
01.07.2016
Статус: 
захищена