Запис вебінару «Особливості вступної кампанії 2017 року»

Методи ідентифікації інтервальних моделей характеристик середовища моніторингу зворотного гортанного нерва

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата технічних наук
Автор: 
Савка Надія Ярославівна
Науковий керівник / консультанти: 
доктор технічних наук, професор Дивак Микола Петрович
Спеціальність: 
01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи
Дата захисту: 
30.03.2017
Статус: 
захищена