Числово-аналітичні моделі процесів масопереносу на базі біортогональних многочленів

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата технічних наук
Автор: 
Собко Валентина Григорівна
Науковий керівник / консультанти: 
д.т.н., с.н.с. П'янило Ярослав Данилович
Спеціальність: 
01. 05.02 - математичне моделювання та обчислювальні методи
Дата захисту: 
08.06.2018
Статус: 
подана