Вступ 2019: рейтингові списки
 

Математичні моделі для підвищення ефективності оцінки параметрів неоднорідних середовищ за відомим розподілом розсіяного електромагнітного поля

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
доктора технічних наук
Автор: 
Синявский Андрій Тадейович
Науковий керівник / консультанти: 
д-р. фіз.-мат. наук, проф. Назарчук Зіновій Теодорович
Спеціальність: 
01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи
Дата захисту: 
08.09.2016
Статус: 
захищена

Публічний захист дисертації за посиланням:

https://global.gotomeeting.com/join/564258157