Запис вебінару «Особливості вступної кампанії 2017 року»

Методи т а засоби планування дій спеціалізованих інтелектуальних агентів на основі онтологічного підходу

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата технічних наук
Автор: 
Вовнянка Роман Володимирович
Науковий керівник / консультанти: 
доктор технічних наук, професор Литвин Василь Володимирович
Спеціальність: 
01.05.03 – математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем
Дата захисту: 
07.04.2017
Статус: 
захищена