Підготовка до вступу та ЗНО

Гуртки Малої технічної академії

 

Спеціалізована вчена рада Д 35.052.05

Термін повноважень ради: 
11.07.2017 р. - 31.12.2019 р.
Спеціальності: 
01.05.02 Математичне моделювання та обчислювальні методи (технічні науки)
01.05.03 Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем (технічні науки)
05.13.12 Системи автоматизації проектувальних робіт
10.02.21 Структурна, прикладна і математична лінгвістика (технічні науки)
Голова ради: 

д.т.н., проф. Мандзій Богдан Андрійович

Заступники голови: 

д.т.н., проф. Пасічник Володимир Володимирович,
д.т.н., проф. Федасюк Дмитро Васильович

Вчений секретар: 
д.т.н., проф. Бунь Ростислав Адамович
Теми дисертацій Автор Дата захисту
Математичне моделювання дифузійних процесів в рамках статистики Рені Візнович О.В. 15.03.2018
Методи та засоби екстракції та аналізу слабоструктурованих текстових даних на основі документо-орієнтованого графа Швороб І.Б. 15.03.2018
Математичне моделювання та просторовий аналіз процесів емісії парникових газів від використання палива у промисловості України і Польщі Галущак М. О. 17.05.2017
Математичне та програмне забезпечення інформаційно - технологічного супроводу інклюзивного навчання Шестакевич Т. В. 17.05.2017
Моделювання методів управління динамічним хаосом та їх практичне застосування Русин В. Б. 12.05.2017
Інструментальні засоби автоматизації синтезу інтерфейсів користувача на базі репозиторію інтелектуальних патернів Маркелов О. Е. 12.05.2017
Математичне та програмне забезпечення автоматизованого проектування систем “інтелектуального будинку” Береговський В. В. 11.05.2017
Моделювання та розрахунок оптимальних параметрів роботи підземного сховища газу в системі магістральних трубопроводів Гладун С. В. 11.05.2017
Методи т а засоби планування дій спеціалізованих інтелектуальних агентів на основі онтологічного підходу Вовнянка Р. В. 07.04.2017
Методи та засоби опрацювання інформаційних ресурсів великих даних в системах територіального управління Болюбаш Ю. Я. 07.04.2017
Моделювання та статистичний аналіз взаємопов’язаних періодично нестаціонарних вібраційних сигналів для виявлення дефектів механізмів Юзефович Р. М. 06.04.2017
Лінгвістичне забезпечення формування туристичної докумен-тації на основі відкритих веб-ресурсів Марків О. О. 06.04.2017
Методи ідентифікації інтервальних моделей характеристик середовища моніторингу зворотного гортанного нерва Савка Н. Я. 30.03.2017
Математичне моделювання розвитку пітингоподібних дефектів методом коміркових автоматів Торська Р. В. 30.03.2017
Математичні моделі систем з лімітуючими факторами та методи їх ідентифікації Пасічник Р. М. 29.12.2016
Математичне моделювання термопружного стану шаруватих циліндричних тіл за умов складного високотемпературного нагрівання Ракоча І. І. 03.11.2016
Математичне та програмне забезпечення системи виявлення зворотного гортанного нерва Падлецька Н. І. 03.11.2016
Математичні моделі для підвищення ефективності оцінки параметрів неоднорідних середовищ за відомим розподілом розсіяного електромагнітного поля Синявский А.Т. 08.09.2016
Моделювання нелінійно-збурених керованих процесів очищення рідин від багатокомпонентних забруднень Сафоник А. П. 01.07.2016
Математичне моделювання процесів конвективно-дифузійного тепломасоперенесення в пористих та мікропористих середовищах методами теорії збурень Присяжнюк О. В. 01.07.2016