Львівська політехніка проводить набір на підготовчі курси

Спеціалізована вчена рада Д 35.052.06

Термін повноважень ради: 
11.07.2016 р. –11.07.2019 р.
Спеціальності: 
05.02.02 Машинознавство
05.02.08 Технологія машинобудування
05.02.09 Динаміка та міцність машин
Голова ради: 

д.т.н., проф. Кузьо Ігор Володимирович

Заступники голови: 

д.т.н., проф. Харченко Євген Валентинович

Вчений секретар: 
к.т.н., доц. Шоловій Юрій Петрович