Методи оцінювання конструкційної міцності і зниження вібрацій механічних систем на основі обернених задач

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
доктора технічних наук
Автор: 
Горошко Андрій Володимирович
Науковий керівник / консультанти: 
д.т.н., проф. Ройзман Вілен Петрович
Спеціальність: 
05.02.09 – динаміка та міцність машин
Дата захисту: 
18.10.2017
Статус: 
захищена