Вступ 2018: рейтингові списки

Забезпечення стійкості багатопрогонових довгомірних конструкцій з урахуванням дії статичних і динамічних навантажень

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата технічних наук
Автор: 
Кунта Ольга Євгенівна
Науковий керівник / консультанти: 
доктор технічних наук, професор Кузьо Ігор Володимирович
Спеціальність: 
05.02.09 – динаміка та міцність машин
Дата захисту: 
21.06.2017
Статус: 
захищена