Підготовчі курси (за програмою ЗНО)
Всеукраїнська олімпіада  Львівської політехніки
 

Багатопараметричний синтез конструктивних елементів циліндричних редукторів з урахуванням особливостей їх виготовлення та надійності

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
доктора технічних наук
Автор: 
Васильєва Олена Едуардівна
Науковий керівник / консультанти: 
д.т.н., проф. Кузьо Ігор Володимирович
Спеціальність: 
05.02.02 – машинознавство
Дата захисту: 
17.10.2018
Статус: 
захищена