Львівська політехніка проводить набір на підготовчі курси

Наповнені пористі композити на основі кополімерів полівінілпіролідону

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата технічних наук
Автор: 
Дзяман Ірина Зіновіївна
Науковий керівник / консультанти: 
доктор технічних наук, професор Скорохода Володимир Йосипович
Спеціальність: 
05.17.06 – технологія полімерних і композиційних матеріалів
Дата захисту: 
02.12.2016
Статус: 
захищена