Одержання бітумів і бітумних емульсій, модифікованих інден-кумароновими смолами

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата технічних наук
Автор: 
Гриценко Юрій Борисович
Науковий керівник / консультанти: 
д.т.н., проф. Пиш'єв Сергій Вікторович
Спеціальність: 
05.17.07 – хімічна технологія палива і паливно-мастильних матеріалів
Дата захисту: 
08.04.2016
Статус: 
захищена