Модифікування бітумів з парафінистих залишків каучуками і гумою

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата технічних наук
Автор: 
Нагурський Андрій Олегович
Науковий керівник / консультанти: 
д.т.н., проф. Гринишин Олег Богданович
Спеціальність: 
05.17.07 – хімічна технологія палива і паливно-мастильних матеріалів
Дата захисту: 
30.03.2018
Статус: 
захищена