Основи технології алкоголізу тригліцеридів у присутності іонів двовалентних металів

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата технічних наук
Автор: 
Палюх Зоряна Юріївна
Науковий керівник / консультанти: 
д.т.н., доц. Мельник Степан Романович
Спеціальність: 
05.17.04 – технологія продуктів органічного синтезу
Дата захисту: 
01.12.2017
Статус: 
захищена