Львівська політехніка проводить набір на підготовчі курси

Спеціалізована вчена рада Д 35.052.08

Термін повноважень ради: 
12.05.2015 р. – 12.05.2017 р.
Спеціальності: 
05.11.04 Прилади та методи вимірювання теплових величин
05.13.05 Комп’ютерні системи та компоненти
Голова ради: 

д.т.н., проф. Стадник Богдан Іванович

Заступники голови: 

д.т.н., проф. Скоропад Пилип Ізидорович

Вчений секретар: 
д.т.н., проф. Луцик Ярослав Теодорович